آموزش روش های تصمیم گیری چند معیاره

  • همکاری تحقیقاتی با دانشگاه ها
  • همراه با پشتیبانی
  • همراه با فایل اکسل
شریف نگار وبسایت فیلم آموزشی دانشگاهی
مهمترین فعالیت های موسسه شریف نگار
آخرین مقالات

کاربرد روش ahp

کاربرد روش ahp بسیار گسترده است. کاربردهای این تکنیک را می توان در علوم مختلف دید. در واقع هر جا که نیاز به رتبه بندی چن ...

ادامه مطلب

وزن دهی به روش ahp

وزن دهی به روش ahp بر اساس تکنیک بردار ویژه یا لاگرانژ انجام میشود. ابتدا جدولهای مقایسات زوجی تشکیل می‌شود و پس از آن ا ...

ادامه مطلب