انجام پروژه ANP فصل 4 پایان نامه

انجام پروژه ANP فصل 4 پایان نامه (ای ان پی غیر فازی و فازی)

پروژه ANP برای رشته های مختلفی از جمله رشته مهندس صنایع، مدیریت، GIS و عمران بکار برده میشود. این رویکرد همچنین در سایر رشته ها نیز کاربرد دارد. در اینجا به چند کاربرد از روش فرآیند تحلیل شبکه ای پرداخته می شود. فرض کنید که قرار باشد برای انتخاب بستر مناسب یک رودخانه و جلوگیری از فرسایش دیواره های کناری رودخانه چند روش بعنوان آلترناتیو وجود داشته باشد. هدف در اینجا انتخاب بهترین گزینه برای جلوگیری از فرسایش و بزرگتر شدن بستر رودخانه است که با استفاده از تکنیک ای ان پی قابل اجرا است. این مثال مربوط به رشته مهندسی عمران می باشد. اما در رشته های علوم انسانی ممکن است تکنیک ANP به گونه دیگری بکار برده شود. بعنوان مثال، برای ارزیابی معلمان شاخص های مختلفی وجود دارد. معمولا کارشناسان معلمان را بطور مستقیم رتبه بندی نمی کنند. یعنی آنها را مانند آلترناتیو همه با هم در نظر نمیگیرند زیرا مقایسه دودویی هزاران معلم کار غیر ممکنی است. از این رو، یک شاخص تعرف می شود تا بر اساس آن به هر معلم نمره داده شود. در اینجا، هدف بدست آوردن وزن شاخص ها است. ممکن است برای چنین مسئله ای معیار و زیرمعیار داشته باشیم اما آلترناتیو نداشته باشیم. البته کاربرد روش ای ان پی به این رشته ها محدود نمی شود، اما در این مقاله تنها به ذکر این دو نونه بسنده می شود. این تکنیک ابزاری مناسب و کارآمد است؛ از این رو پایان نامه های زیادی در این زمینه نوشته شده است . ما نیز به همین بحث می پردازیم. یعنی انجام پروژه ANP در فصل چهارم پایان نامه و بخصوص در رشته مهندسی صنایع.

 

تلفن تماس شریفنگار 09035557794

جهت سفارش 09035557794

پایان نامه آخرین مرحله برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد می باشد. اگرچه در رشته مهندسی صنایع، در مقطع کارشناسی نیز پایان نامه نوشته می شود. در کل، در مقطع ارشد، تنها رشته های پژوهش محور پایان نامه دارند و رشته های آموزش محور شامل پایان نامه نمی شود. در گذشته، نمره رساله در معدل دانشجوی مهندسی صنایع اثرگذار بود. از این رو، شخص مجبور به فعالیت بیشتر جهت چاپ مقاله و خروجی علمی بالاتری در پایان نامه خود بود. اما در قانون آموزشی جدید، نمره پایان نامه در معدل اثر داده نمی شود. البته این تصمیم بنا به دلایلی برای بهبود سیستم آموزشی بنا به دلایل کارشناسان و مجریان این قانون ارائه شده است. اما رساله هرچه که باشد دانشجو ملزم به انجام آن به شکل اثربخش است. بخصوص برای افرادی که قصد ادامه تحیل در مقطع دکتری دارند. قبل از انجام پایان نامه بایستی یک پرپوزال نوشته شود. طرح واره یا پروپوزال چراغ راه پایان نامه است. اگر پروپوزال خود را دقیق بنویسید، حتما پایان نامه راحتتری خواهید داشت. حتما دقت کنید که عنوان پایان نامه شما جنرال باشد تا دست شما باز باشد. اگر عنوان پروپوزال شما خیلی خاص باشد، شما بایستی حتما آن را انجام دهید. در غیر این صورت اجازه دفاع به شما نخواهند داد. یک پروپوزال شامل بخش های مختلفی است که در زیر تشریح می شوند.

پروژه

پروپوزال روش ANP

طرح پژوهشی در ابتدا شامل بیان مسئله می شود. در این قسمت نیاز نیست که مسئله همراه با نتایج شرح داده شود. چراکه، هنوز محاسباتی انجام نشده است که بخواهید نتایج قطعی بنویسید. بنابراین، در بیان مسئله به معرفی موضوع خود بپردازید. به بیان ساده ذکر کنید که قصد انجام چه کاری دارید. سپس، در بخش بعد در مورد ضرورت تحقیق بایستی صحبت شود. اینکه چرا این پژوهش مهم است و ضرورت انجام آن چیست. سپس در بخش مهتر به بررسی مطالعات گذشته پرداخته می شود. این بخش را اصطلاحا مرور ادبیات یا ادبیات موضوع می نامند. در مرور ادبیات مقالات مربوط به سال های اخیر بررسی می شود. به موضوع آنها به همراه روش بکار برده شده می پردازید. همچنین در مورد مطالعه موردی آن مقاله نیز بنویسید و اگر نتایجی مرتبط با کار شما ذکر شده است شما نیز به آنها اشاره کنید. از پرداخت به حاشیه خودداری کنید. تنها در چهارچوب روش ANP حرکت کنید. روش های دیگر در مقاله مربوط به فرایند تحلیل شبکه ای را توضیح مدهید. مقالات شما می بایست جدید باشد. حداقل 5 مقاله برای سال جاری در اینجا (2020) داشته باشید. در گام های نهایی به سوالات تحقیق می پردازید. سوال اصلی تحقیق همان عنوان پایان نامه است. در گام پایانی زمانبندی کار خود را ذکر کنید. زمانی که پروپوزال خود را تسلیم دانشگاه کردید، مدت شش ماه حداقل باید بگذرد تا بتوانید دفاع کنید. پس در زمان نوشتن طرح پژوهشی خود دقت کنید که مجبور به پرداخت هزینه اضافه شهریه ثابت نباشید. البته اگر روزانه باشید هم وقتتان هدر می رود. هر پایان نامه شامل پنج فصل می باشد که در زیر تشریح ی شوند.

مراحل انجام پایان نامه فرایند تحلیل شبکه ای (ای ان پی)

پروژه

فصل اول پایان نامه ANP

پروپوزال نوشته شده در مرحله قبل در فصل اول بکار برده می شود. از جمله مواردی که در این فصل به آنها پرداخته میشود عبارت­اند از مبانی تحقیق یا تعریف مسئله، ضرورت تحقیق، سوالات تحقیق و تعریف واژگان. ادبیات موضوع یا مرور ادبیات در این فصل آورده نمی شود.

فصل دوم پایان نامه ANP

در فصل بعد به مرور مقالات منتشر شده تا لحظه ی حال پرداخته می شود. به این صورت که مقالات را از اینترنت دریافت میکنید و خلاصه ای از آن را در پایان نامه خود می آورید. معمولا در حد دو خط برای هر مقاله کافی است. اما در مواقعی هم نیاز است که در در مورد مقاله مفصل بنویسید. بخصوص اگر آن مقاله بیس کار شما باشد. برای خواندن و خلاصه مقاله ANP کافی است که عنوان و چکیده را فقط بخوانید. در چکیده روش تحلیل سلسله مراتبی به الگوریتم حل و نتایج اشاره می شود. اما اگر قصد دارید که از آن مقاله برای استخراج عوامل و یا شاخص های خود استفاده کنید، حتما جدول شاخص ها و معیارها را نگاه کنید. در این جدول این موارد تعریف می شوند و شما می توانید برای عوامل خود به آنها رفرنس دهید. برای ارتباطات درونی بین عوامل نیز بصورت جداگانه در مقاله تصاویری ترسیم می گردد. اگر دلیل ارتباط داتشن عوامل خود را نمی دانید می توانید به این مقالات رفرنس دهید. به هر حال، مرور ادبیات شامل دو بخش داخلی و خارجی است. ابتدا در مورد مقالات خارجی بنویسید و سپس داخلی. آنها را در دو سکشن جداگانه تعریف کنید. ابتدا مقالات مربوط به استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به غیر از فرایند تحلیل شبکه ای در مورد موضوع خود بپردازید و سپس در پاراگراف های بعدی بطور خاص به مقالات تکنیک ANP اشاره کنید. اگر از حالت غیر فازی استفاده می کنید، مقالات ای ان پی فازی را بررسی نکنید. چون برای داور سوال می شود که چرا شما استفاده نکرده اید. همچنین، ارتباطی به کار شما ندارد. مگر در مواقعی که مقالات در مورد موضوع شما بسیار نادر باشد.

پروژه

البته در فصل دوم به مبانی نظری برخی روش ها از جمله ای ان پی نیز می توانید اشاره کنید. زمانی که شما از این رویکرد در مرور ادبیات خود استفاده می کنید، لازم است که آن را شرح دهید. در اینجا، شما ای ان پی را در ابتدای فصل و قبل از ادبیات موضوع توضیح می دهید. البته فقط مبانی نظری این تکنیک و نهایتا مراحل انجام آن. اصلا به شاخص های خود و نتایج اشاره نکنید. هر چیزی بایستی درست سرجای خود باشد. داورها کل کار شما را نمی خوانند. آنها صرفا به برخی قسمت های رساله که همیشه چک میکنند سر می زنند. پس اگر کار شما پراکنده باشد ممکن است فرض کنند که شما پایان نامه استانداری ننوشته اید و محتوای آن نیز بی کیفیت است. با این دستمزدی که داوران میگیرند نباید انتظار خواندن کل کار را داشت. اگرچه برخی از استاتید که به موضوع شما علاقه مند باشند حتما آن را می خوانند؛ و هنوز هستند استادان باوجدان کاری که این کار را انجام دهند. پس باید احتیاط کرد.

فصل سوم پایان نامه فرآیند تحلیل شبکه ای

این بخش مخصوص روش تحقیق و مطالعه مورد است. در فصل روش تحقیق، محقق روشی که از آن استفاده می کند را شرح می دهد. اگر در فصل دوم روش ANP را شرح داده اید، در اینجا این تکنیک را با توجه به مسئله خود بیان کنید. یعنی ابتدا ساختار سلسله مراتبی موضوع خود را بیان کنید. سپس در تعاریف جدول مقایسات زوجی و تشکیل آنها در مرحله دوم حتما اسم این جدول های مقایسات زوجی را بیاورید. به عنوان مثال، ذکر کنید که در مرحله دوم از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی جدول مقایسات زوجی معیارهای X, Y, … تشکیل می شود. همچنین سایر مراحل را نیز باتوجه به مسئله خود خاص­سازی کنید. ارتباطات درونی و نحوه بدست آمدن ارتباطات درونی در روش ANP نیز در این مرحله توصیف می گردد. بعد از آن به جامعه آماری و نمونه آماری پرداخته شود. معمولا در رویکرد ای ان پی، جامعه آماری و نمونه آماری یکی هستند مگر اینکه تعداد جامعه بالا باشد. تمامی شاخص­ها و گزینه­های مورد بررسی خود را کامل در این فصل شرح دهید. فصل روش تحقیق، جایی است که شما همه موارد مسئله خود را معرفی می کنید. اما داده های ورودی و خروجی به همراه نتایج و تحلیل آنها در فصل چهارم ارائه می شوند.

فصل چهارم پایان نامه ANP (ای ان پی)

ابتدا داده های مسئله را در فصل چهارم بیاورید. بعد از مقدمه، جدول مقایسات زوجی که از پرسشنامه روش ANP استخراج شده است را ارائه دهید. اگر تکنیک سلسله مراتبی شما بصورت گروهی است (یعنی از چندین خبره یا کارشناس استفاده می کنید)، جداول ادغامی را بیاورید. نیازی به آوردن جدول مقایسات زوجی برای تک تک تصمیم گیرندگان وجود ندارد. اما می توانید برای یک تصمیم گیرنده جدول مقایسات زوجی و یا خروجی پرسشنامه را برای معیارها بیاورید. در فصل 4 پایان نامه ANP بعد از هر جدول مقایسات زوجی (چه ادغامی و چه فردی) بایستی مقدار ناسازگاری بیان شود. همچنین مقادیر اوزان شاخص های آن جدول را بر اساس اولویت وزنی بیان کنید. سعی کنید متفاوت تر از دیگران خروجی ها را مشخص کنید. یعنی برای آوردن خروجی جداول از جدول های شکیل استفاده کنید. بعلاوه، ماتریس تصمیم را نیز در این فصل بیاورید. همچنین، ارتباطات درونی را در قسمت مربوطه مشخص کنید. می توانستید در فصل سوم ارتباطات درونی را شرح دهید اما اگر از روش های تحلیلی نظیر دیمتل استفاده کرده اید، بهتر است در فصل چهارم این ارتباطات مشخص شوند. چون قسمتی از نتایج شما است. تحلیل نتایج جداول مقایسات زوجی برای ارتباطات درونی متفاوت تر از سایر جداول است. بسیاری از محققان به اشتباه تفسیر می کنند. بسته به مسئله خود می توانید تفسیرهای مختلفی داشته باشید. آموزش کامل و گام به گام روش ای ان پی در این لینک تهیه شده است می توانید مراجعه کنید (فرایند تحلیل شبکه ای فازی نیز در این لینک آموزش داده شده است). اگر نیاز به کمک داشتید می توانید تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. در مرحله آخر تمام ماتریس­های تصمیم در ماتریس دیگری به نام سوپر ماتریس گرد هم می آیند. این ماتریس به توان های فرد می رسد تا زمانی که دو توان فرد متوالی با هم برابر باشد. یعنی در دو اوان فرد متوالی دو ماتریس دارای سطرهای برابر باشند. در این مرحله اعداد هر سطر به ازای تمام ستون ها یکی می شود. پس فرقی ندارد کدام عدد را بنویسید. به سوپر ماتریس نهایی که بتوان می رسد و متوقف می شود، سوپر ماتریس حد گفته می شود. تما این نتایج و تفسیرها یک بار دیگر بایستی در فصل پنجم بیان شوند اما به گونه ای دیگر.

فصل پنجم پایان نامه ANP

در بخش پنجم از پایان نامه، تمام فصول شرح داده می شوند. بصورت تیتروار اشاره می کنید که از ابتدا چه کاری انجام دادید و به چه نتایجی رسیدید. ابتدا از فصل اول شروع کنید یک مقدمه کوتاه در مورد مسئله خود بیان کنید. سپس در مورد ضرورت کار خود توضیح دهید.

در پاراگراف بعدی در مورد بخش دوم کار شرح دهید که مقالات بررسی شده اند و گپ هایی مشخص شده است. این گپ ها یا شکاف های تحقیقاتی و در کل مرور ادبیات را فقط اشاره کنید و نیازی به توضیح کامل نیست. فقط بیان کنید که مرور ادبیاتی انجام شده و نتایجی هم بدست آمده. برای بخش سوم نیز به همین صورت عمل می کنید و در مورد مطالعه موردی خود صحبت می کنید. در نهایت این سه بخش را در یک صفحه خلاصه کنید.

بین دو تا 4 صفحه به جمع بندی بپردازید. در این سکشن، فقط جمع بندی انجام می شود و نه تفسیر. یعنی اگر نیاز به شکل و یا جدول بود، تنها به آنها ارجاء می دهیم و جدولی تکرار نمی شود. مهمتر از آن جدول و یا شکل جدیدی آورده نمی شود. می توانید از اعداد و ارقام استفاده کنید اما بورت کلی نتایج نهایی را شرح دهید. در مورد روش ANP و نتایج آن بصورت کلی وزن ها و رتبه ها بیان شود و نیازی به بیان مقدار ناسازگاری تک تک جداول و سایر حاشیه های تکنیک ای ان پی نمی باشد.

انجام پروژه DEA, AHP, ANP, تاپسیس

انجام پروژه DEA, AHP, ANP, تاپسیس

آموزش نرم افزار سوپر دسیژن برای ANP ورژن جدید 2020

این نرم افزار توسط وبسایت superdecision.com ارائه می شود. شما می توانید با عضویت در این وبسایت آپدیت جدید به همراه یوزر و پسوورد دریافت کنید. کار با این وبسایت بسیار ساده است. در آپدیت های گذشته محیط برنامه اکسپرت چویس با آپدیت جدید متفاوت بود. پس اگر در مقالات یا جاهای دیگر عکس های متفاوت تری دیدید تعجب نکنید. ابتدا برنامه را نصب و بعد اجرا کنید. محیط اولیه به صورت زیر است.

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

برای ترسیم ساختار شبکه ای ANP خود بایستی ابتدا خوشه ها را مشخص کنید. خوشه ها با عنوان انگلیسی cluster معرفی شده اند. برنامه سوپر دسیژن تنها کلاستری را رتبه بندی می کند که نام آن Alternative یا Alternatives باشد. پس اگر معیارهای خود یا موارد دیگری را به این نام بنویسید، آنها را رتبه بندی می کند. برای ایجاد کلاستر، بر روی دکمه بعلاوه در بالای سمت چپ کلیک کنید.

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

در کادر بالا و سمت چی، می توانید اطلاعات خوشه را وارد کنید. در قسمت name نام آن را بنویسید. بعنوان مثال، “معیارها”، و در قسمت description می توانید توضیحات را بنویسید. در صورتی که قصد اضافه کردن کلاستر های بیشتری داری گزینه add more و در صورتی که می خواهید فقط همین یک کلاستر را وارد کنید save را بزنید.

در مرحله بعد بایستی گره ها مشخص شود. گره ها یا node همان معیارها یا زیرمجموعه های کلاستر معیار است. اگر کلاستر معیار باشد، به آن معیار می گویند و اگر در کلاستر گزینه ها باشند، به این گره ها گزینه می گویند. برای وارد کردن معیارها یا گره ها نیز بر روی دکمه add node در پایین کلاستر کلیک می کنیم.

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

در اینجا نیز در قسمت name نام را وارد می کنید و برای افزودن معیارها یا گره های بیشتر add more و برای ذخیره همین یکی گزینه save را انتخاب می کنیم. اما برای اینکه ساختار، نقطه شروع داشته باشد بایستی یک کلاستر به اسم هدف با یک گره به اسم هدف ایجاد کنیم و سپس بین آنها ارتباط مشخص کنیم.

 

برای ایجاد ارتباط از گره هدف به معیارها، بایستی بر روی گره هدف چپ کلیک کرد و بر روی گره مقصد یا معیارها راست کلیک. در کل، برای ایجاد هر گونه ارتباط بر روی مبدا چپ کلیک می شود و بر روی مقصد راست کلیک. برای فعال شدن این قابلیت ابتدا بر روی دکه شبیه به “کلیک” یا “دارت” کلیک می کنیم.

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

زمانی که برای گزینه ها و زیرمعیارها (اگر داشتید) کلاستر و گره ها مشخص شدند، جدول مقایسات زوجی آنها را پر می کنیم. این کار متفاوت تر از نرم افزار سوپر دسیژن قبلی انجام می شود. در این ورژن بر روی سربرگ judgment در محیط کاری این نرم افزار کلیک میکنیم.

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

محیط نرم افزار سوپر دسیژن نسخه جدید

ادامه این آموزش به زودی منتشر می شود.

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
مورد بازبینی شده
بروز رسانی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star
Product Name
ANP
Price
تومان 15000
Product Availability
Available in Stock

شریف نگار

حوزه فعالیت بهینه سازی و ملسازی ریاضی شامل مباحت تصمیم گیری چند معیاره، نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان، تحلیل پوششی داده ها و زنجیره تامین.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان پروژه و پایان نامه خود با ما تماس بگیرید. تلفن تماس: 7794-555-0903