author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

انجام پروژه ANP با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

انجام پروژه ANP برای رشته های مختلفی از جمله رشته مهندس صنایع، مدیریت، GIS و عمران بکار برده میشود. این رویکرد همچنین در سایر رشته ها نیز کاربرد دارد. در اینجا به چند کاربرد از روش فرآیند تحلیل شبکه ای پرداخته می شود. فرض کنید که قرار باشد برای انتخاب بستر مناسب یک رودخانه و جلوگیری از فرسایش دیواره های کناری رودخانه چند روش بعنوان آلترناتیو وجود داشته باشد. هدف در اینجا انتخاب بهترین گزینه برای جلوگیری از فرسایش و بزرگتر شدن بستر رودخانه است که با استفاده از تکنیک ای ان پی قابل اجرا است. این مثال مربوط به رشته مهندسی عمران می باشد. اما در رشته های علوم انسانی ممکن است تکنیک ANP به گونه دیگری بکار برده شود. بعنوان مثال، برای ارزیابی معلمان شاخص های مختلفی وجود دارد.

۰۹۰۳-۵۵۵-۷۷۹۴

معمولا کارشناسان معلمان را بطور مستقیم رتبه بندی نمی کنند. یعنی آنها را مانند آلترناتیو همه با هم در نظر نمیگیرند زیرا مقایسه دودویی هزاران معلم کار غیر ممکنی است. از این رو، یک شاخص تعرف می شود تا بر اساس آن به هر معلم نمره داده شود. در اینجا، هدف بدست آوردن وزن شاخص ها است. ممکن است برای چنین مسئله ای معیار و زیرمعیار داشته باشیم اما آلترناتیو نداشته باشیم. البته کاربرد روش ای ان پی به این رشته ها محدود نمی شود، اما در این مقاله تنها به ذکر این دو نونه بسنده می شود. این تکنیک ابزاری مناسب و کارآمد است؛ از این رو پایان نامه های زیادی در این زمینه نوشته شده است . ما نیز به همین بحث می پردازیم. یعنی انجام نمونه پروژه ANP در فصل چهارم پایان نامه و بخصوص در رشته مهندسی صنایع.

۰۹۰۳-۵۵۵-۷۷۹۴

انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

پایان نامه آخرین مرحله برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد می باشد. اگرچه در رشته مهندسی صنایع، در مقطع کارشناسی نیز پایان نامه نوشته می شود. در کل، در مقطع ارشد، تنها رشته های پژوهش محور پایان نامه دارند و رشته های آموزش محور شامل پایان نامه نمی شود. در گذشته، نمره رساله در معدل دانشجوی مهندسی صنایع اثرگذار بود. از این رو، شخص مجبور به فعالیت بیشتر جهت چاپ مقاله و خروجی علمی بالاتری در پایان نامه خود بود. اما در قانون آموزشی جدید، نمره پایان نامه در معدل اثر داده نمی شود. البته این تصمیم بنا به دلایلی برای بهبود سیستم آموزشی بنا به دلایل کارشناسان و مجریان این قانون ارائه شده است. اما رساله هرچه که باشد دانشجو ملزم به انجام آن به شکل اثربخش است. بخصوص برای افرادی که قصد ادامه تحیل در مقطع دکتری دارند. قبل از انجام پایان نامه بایستی یک پرپوزال نوشته شود. طرح واره یا پروپوزال چراغ راه پایان نامه است. اگر پروپوزال خود را دقیق بنویسید، حتما پایان نامه راحتتری خواهید داشت. حتما دقت کنید که عنوان پایان نامه شما جنرال باشد تا دست شما باز باشد. اگر عنوان پروپوزال شما خیلی خاص باشد، شما بایستی حتما آن را انجام دهید. در غیر این صورت اجازه دفاع به شما نخواهند داد. یک پروپوزال شامل بخش های مختلفی است که در زیر تشریح می شوند.

نمونه پروژه ANP گروهی در جدول زیر آورده شده است. این پروژه ها به مرور زمان آپدیت خواهند شد. تعدادی از نمونه پروژه ANP گروهی همراه با فایل نرم افزاری و توضیحات کامل

عنوان پروژهتعداد معیارتعداد زیرمعیارتعداد گزینهتعداد خبرهفایل نرم افزارفایل ووردلینک دانلود
  ارزیابی روش های آموزش محیط زیست۶۳۳۰✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
  مدل سازی اکولوژیک توسعه شهری اراک۵۱۱۵۰✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
ارزیابی عملکرد شرکت های ساختمانی۴۱۳۲۳✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
  اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور۱۰۳۶۱۰✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
ارزیابی و مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی رشت۷۳۶۸✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
رتبه بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گردشگری۹۱۳۹✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران۱۰۴۸۱۲✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
  مکان یابی محل های دفع زائدات صنعتی۳۱۱۱۵✔️✔️انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

انجام پروژه ANP گروهی با فایل سوپر دسیژن تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

پروپوزال نمونه روش ANP

طرح پژوهشی در ابتدا شامل بیان مسئله می شود. در این قسمت نیاز نیست که مسئله همراه با نتایج شرح داده شود. چراکه، هنوز محاسباتی انجام نشده است که بخواهید نتایج قطعی بنویسید. بنابراین، در بیان مسئله به معرفی موضوع خود بپردازید. به بیان ساده ذکر کنید که قصد انجام چه کاری دارید. سپس، در بخش بعد در مورد ضرورت تحقیق بایستی صحبت شود. اینکه چرا این پژوهش مهم است و ضرورت انجام آن چیست. سپس در بخش مهتر به بررسی مطالعات گذشته پرداخته می شود. این بخش را اصطلاحا مرور ادبیات یا ادبیات موضوع می نامند. در مرور ادبیات مقالات مربوط به سال های اخیر بررسی می شود. به موضوع آنها به همراه روش بکار برده شده می پردازید. همچنین در مورد مطالعه موردی آن مقاله نیز بنویسید و اگر نتایجی مرتبط با کار شما ذکر شده است شما نیز به آنها اشاره کنید. از پرداخت به حاشیه خودداری کنید. تنها در چهارچوب روش ANP حرکت کنید. روش های دیگر در مقاله مربوط به فرایند تحلیل شبکه ای را توضیح مدهید. مقالات شما می بایست جدید باشد. حداقل ۵ مقاله برای سال جاری در اینجا (۲۰۲۰) داشته باشید. در گام های نهایی به سوالات تحقیق می پردازید. سوال اصلی تحقیق همان عنوان پایان نامه است. در گام پایانی زمانبندی کار خود را ذکر کنید. زمانی که پروپوزال خود را تسلیم دانشگاه کردید، مدت شش ماه حداقل باید بگذرد تا بتوانید دفاع کنید. پس در زمان نوشتن طرح پژوهشی خود دقت کنید که مجبور به پرداخت هزینه اضافه شهریه ثابت نباشید. البته اگر روزانه باشید هم وقتتان هدر می رود. هر پایان نامه شامل پنج فصل می باشد که در زیر تشریح ی شوند.

مراحل انجام پایان نامه فرایند تحلیل شبکه ای (ای ان پی)

فصل اول پایان نامه ANP

پروپوزال نوشته شده در مرحله قبل در فصل اول بکار برده می شود. از جمله مواردی که در این فصل به آنها پرداخته میشود عبارت­اند از مبانی تحقیق یا تعریف مسئله، ضرورت تحقیق، سوالات تحقیق و تعریف واژگان. ادبیات موضوع یا مرور ادبیات در این فصل آورده نمی شود.

فصل دوم پایان نامه ANP

در فصل بعد به مرور مقالات منتشر شده تا لحظه ی حال پرداخته می شود. به این صورت که مقالات را از اینترنت دریافت میکنید و خلاصه ای از آن را در پایان نامه خود می آورید. معمولا در حد دو خط برای هر مقاله کافی است. اما در مواقعی هم نیاز است که در در مورد مقاله مفصل بنویسید. بخصوص اگر آن مقاله بیس کار شما باشد. برای خواندن و خلاصه مقاله ANP کافی است که عنوان و چکیده را فقط بخوانید. در چکیده روش تحلیل سلسله مراتبی به الگوریتم حل و نتایج اشاره می شود. اما اگر قصد دارید که از آن مقاله برای استخراج عوامل و یا شاخص های خود استفاده کنید، حتما جدول شاخص ها و معیارها را نگاه کنید. در این جدول این موارد تعریف می شوند و شما می توانید برای عوامل خود به آنها رفرنس دهید. برای ارتباطات درونی بین عوامل نیز بصورت جداگانه در مقاله تصاویری ترسیم می گردد. اگر دلیل ارتباط داتشن عوامل خود را نمی دانید می توانید به این مقالات رفرنس دهید. به هر حال، مرور ادبیات شامل دو بخش داخلی و خارجی است. ابتدا در مورد مقالات خارجی بنویسید و سپس داخلی. آنها را در دو سکشن جداگانه تعریف کنید. ابتدا مقالات مربوط به استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به غیر از فرایند تحلیل شبکه ای در مورد موضوع خود بپردازید و سپس در پاراگراف های بعدی بطور خاص به مقالات تکنیک ANP اشاره کنید. اگر از حالت غیر فازی استفاده می کنید، مقالات ای ان پی فازی را بررسی نکنید. چون برای داور سوال می شود که چرا شما استفاده نکرده اید. همچنین، ارتباطی به کار شما ندارد. مگر در مواقعی که مقالات در مورد موضوع شما بسیار نادر باشد.

کلیک  مخترع روش ahp (مخترع روش AHP)

البته در فصل دوم به مبانی نظری برخی روش ها از جمله ای ان پی نیز می توانید اشاره کنید. زمانی که شما از این رویکرد در مرور ادبیات خود استفاده می کنید، لازم است که آن را شرح دهید. در اینجا، شما ای ان پی را در ابتدای فصل و قبل از ادبیات موضوع توضیح می دهید. البته فقط مبانی نظری این تکنیک و نهایتا مراحل انجام آن. اصلا به شاخص های خود و نتایج اشاره نکنید. هر چیزی بایستی درست سرجای خود باشد. داورها کل کار شما را نمی خوانند. آنها صرفا به برخی قسمت های رساله که همیشه چک میکنند سر می زنند. پس اگر کار شما پراکنده باشد ممکن است فرض کنند که شما پایان نامه استانداری ننوشته اید و محتوای آن نیز بی کیفیت است. با این دستمزدی که داوران میگیرند نباید انتظار خواندن کل کار را داشت. اگرچه برخی از استاتید که به موضوع شما علاقه مند باشند حتما آن را می خوانند؛ و هنوز هستند استادان باوجدان کاری که این کار را انجام دهند. پس باید احتیاط کرد.

فصل سوم پایان نامه فرآیند تحلیل شبکه ای

این بخش مخصوص روش تحقیق و مطالعه مورد است. در فصل روش تحقیق، محقق روشی که از آن استفاده می کند را شرح می دهد. اگر در فصل دوم نمونه روش ANP را شرح داده اید، در اینجا این تکنیک را با توجه به مسئله خود بیان کنید. یعنی ابتدا ساختار سلسله مراتبی موضوع خود را بیان کنید. سپس در تعاریف جدول مقایسات زوجی و تشکیل آنها در مرحله دوم حتما اسم این جدول های مقایسات زوجی را بیاورید. به عنوان مثال، ذکر کنید که در مرحله دوم از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی جدول مقایسات زوجی معیارهای X, Y, … تشکیل می شود. همچنین سایر مراحل را نیز باتوجه به مسئله خود خاص­سازی کنید. ارتباطات درونی و نحوه بدست آمدن ارتباطات درونی در روش ANP نیز در این مرحله توصیف می گردد. بعد از آن به جامعه آماری و نمونه آماری پرداخته شود. معمولا در رویکرد ای ان پی، جامعه آماری و نمونه آماری یکی هستند مگر اینکه تعداد جامعه بالا باشد. تمامی شاخص­ها و گزینه­های مورد بررسی خود را کامل در این فصل شرح دهید. فصل روش تحقیق، جایی است که شما همه موارد مسئله خود را معرفی می کنید. اما داده های ورودی و خروجی به همراه نتایج و تحلیل آنها در فصل چهارم ارائه می شوند.

فصل چهارم پایان نامه ANP (ای ان پی)

ابتدا داده های مسئله را در فصل چهارم بیاورید. بعد از مقدمه، جدول مقایسات زوجی که از پرسشنامه نمونه روش ANP استخراج شده است را ارائه دهید. اگر تکنیک سلسله مراتبی شما بصورت گروهی است (یعنی از چندین خبره یا کارشناس استفاده می کنید)، جداول ادغامی را بیاورید. نیازی به آوردن جدول مقایسات زوجی برای تک تک تصمیم گیرندگان وجود ندارد. اما می توانید برای یک تصمیم گیرنده جدول مقایسات زوجی و یا خروجی پرسشنامه را برای معیارها بیاورید. در فصل ۴ پایان نامه ANP بعد از هر جدول مقایسات زوجی (چه ادغامی و چه فردی) بایستی مقدار ناسازگاری بیان شود. همچنین مقادیر اوزان شاخص های آن جدول را بر اساس اولویت وزنی بیان کنید. سعی کنید متفاوت تر از دیگران خروجی ها را مشخص کنید. یعنی برای آوردن خروجی جداول از جدول های شکیل استفاده کنید. بعلاوه، ماتریس تصمیم را نیز در این فصل بیاورید. همچنین، ارتباطات درونی را در قسمت مربوطه مشخص کنید. می توانستید در فصل سوم ارتباطات درونی را شرح دهید اما اگر از روش های تحلیلی نظیر دیمتل استفاده کرده اید، بهتر است در فصل چهارم این ارتباطات مشخص شوند. چون قسمتی از نتایج شما است. تحلیل نتایج جداول مقایسات زوجی برای ارتباطات درونی متفاوت تر از سایر جداول است. بسیاری از محققان به اشتباه تفسیر می کنند. بسته به مسئله خود می توانید تفسیرهای مختلفی داشته باشید. آموزش گام به گام روش ANP در این لینک تهیه شده است می توانید مراجعه کنید (فرایند تحلیل شبکه ای فازی نیز در این لینک آموزش داده شده است). اگر نیاز به کمک داشتید می توانید تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. در مرحله آخر تمام ماتریس­های تصمیم در ماتریس دیگری به نام سوپر ماتریس گرد هم می آیند. این ماتریس به توان های فرد می رسد تا زمانی که دو توان فرد متوالی با هم برابر باشد. یعنی در دو اوان فرد متوالی دو ماتریس دارای سطرهای برابر باشند. در این مرحله اعداد هر سطر به ازای تمام ستون ها یکی می شود. پس فرقی ندارد کدام عدد را بنویسید. به سوپر ماتریس نهایی که بتوان می رسد و متوقف می شود، سوپر ماتریس حد گفته می شود. تما این نتایج و تفسیرها یک بار دیگر بایستی در فصل پنجم بیان شوند اما به گونه ای دیگر.

فصل پنجم پایان نامه ANP

در بخش پنجم از پایان نامه، تمام فصول شرح داده می شوند. بصورت تیتروار اشاره می کنید که از ابتدا چه کاری انجام دادید و به چه نتایجی رسیدید. ابتدا از فصل اول شروع کنید یک مقدمه کوتاه در مورد مسئله خود بیان کنید. سپس در مورد ضرورت کار خود توضیح دهید.

در پاراگراف بعدی در مورد بخش دوم کار شرح دهید که مقالات بررسی شده اند و گپ هایی مشخص شده است. این گپ ها یا شکاف های تحقیقاتی و در کل مرور ادبیات را فقط اشاره کنید و نیازی به توضیح کامل نیست. فقط بیان کنید که مرور ادبیاتی انجام شده و نتایجی هم بدست آمده. برای بخش سوم نیز به همین صورت عمل می کنید و در مورد مطالعه موردی خود صحبت می کنید. در نهایت این سه بخش را در یک صفحه خلاصه کنید.

کلیک  خروجی ahp چیست

بین دو تا ۴ صفحه به جمع بندی بپردازید. در این سکشن، فقط جمع بندی انجام می شود و نه تفسیر. یعنی اگر نیاز به شکل و یا جدول بود، تنها به آنها ارجاء می دهیم و جدولی تکرار نمی شود. مهمتر از آن جدول و یا شکل جدیدی آورده نمی شود. می توانید از اعداد و ارقام استفاده کنید اما بورت کلی نتایج نهایی را شرح دهید. در مورد روش ANP و نتایج آن بصورت کلی وزن ها و رتبه ها بیان شود و نیازی به بیان مقدار ناسازگاری تک تک جداول و سایر حاشیه های تکنیک ای ان پی نمی باشد.

آموزش نرم افزار سوپر دسیژن برای ANP ورژن جدید ۲۰۲۰

این نرم افزار توسط وبسایت superdecision.com ارائه می شود. شما می توانید با عضویت در این وبسایت آپدیت جدید به همراه یوزر و پسوورد دریافت کنید. کار با این وبسایت بسیار ساده است. در آپدیت های گذشته محیط برنامه اکسپرت چویس با آپدیت جدید متفاوت بود. پس اگر در مقالات یا جاهای دیگر عکس های متفاوت تری دیدید تعجب نکنید. ابتدا برنامه را نصب و بعد اجرا کنید. محیط اولیه به صورت زیر است.

برای ترسیم ساختار شبکه ای ANP خود بایستی ابتدا خوشه ها را مشخص کنید. خوشه ها با عنوان انگلیسی cluster معرفی شده اند. برنامه سوپر دسیژن تنها کلاستری را رتبه بندی می کند که نام آن Alternative یا Alternatives باشد. پس اگر معیارهای خود یا موارد دیگری را به این نام بنویسید، آنها را رتبه بندی می کند. برای ایجاد کلاستر، بر روی دکمه بعلاوه در بالای سمت چپ کلیک کنید.

در کادر بالا و سمت چی، می توانید اطلاعات خوشه را وارد کنید. در قسمت name نام آن را بنویسید. بعنوان مثال، “معیارها”، و در قسمت description می توانید توضیحات را بنویسید. در صورتی که قصد اضافه کردن کلاستر های بیشتری داری گزینه add more و در صورتی که می خواهید فقط همین یک کلاستر را وارد کنید save را بزنید.

در مرحله بعد بایستی گره ها مشخص شود. گره ها یا node همان معیارها یا زیرمجموعه های کلاستر معیار است. اگر کلاستر معیار باشد، به آن معیار می گویند و اگر در کلاستر گزینه ها باشند، به این گره ها گزینه می گویند. برای وارد کردن معیارها یا گره ها نیز بر روی دکمه add node در پایین کلاستر کلیک می کنیم.

در اینجا نیز در قسمت name نام را وارد می کنید و برای افزودن معیارها یا گره های بیشتر add more و برای ذخیره همین یکی گزینه save را انتخاب می کنیم. اما برای اینکه ساختار، نقطه شروع داشته باشد بایستی یک کلاستر به اسم هدف با یک گره به اسم هدف ایجاد کنیم و سپس بین آنها ارتباط مشخص کنیم.

برای ایجاد ارتباط از گره هدف به معیارها، بایستی بر روی گره هدف چپ کلیک کرد و بر روی گره مقصد یا معیارها راست کلیک. در کل، برای ایجاد هر گونه ارتباط بر روی مبدا چپ کلیک می شود و بر روی مقصد راست کلیک. برای فعال شدن این قابلیت ابتدا بر روی دکه شبیه به “کلیک” یا “دارت” کلیک می کنیم.

زمانی که برای گزینه ها و زیرمعیارها (اگر داشتید) کلاستر و گره ها مشخص شدند، جدول مقایسات زوجی آنها را پر می کنیم. این کار متفاوت تر از نرم افزار سوپر دسیژن قبلی انجام می شود. در این ورژن بر روی سربرگ judgment در محیط کاری این نرم افزار کلیک میکنیم.

دو نکته خیلی مهم برای انجام پایان نامه مهندسی صنایع که باید در نظر گرفت:

نکته اول: اخیرا، ثبت پایان نامه ها در سامانه اجباری شده. آنهایی که درصد اشتراک بیشتر از ۳۰درصد داشته باشند رد می شوند. بدیهی است که رفرنس ها و خیلی مطالب دیگر که کپی آنها اجتناب ناپذیر است نیز به عنوان اشتراک در نظر گرفته می شود. بنابراین، باید حتما متن پایان نامه منحصر به فرد باشد.

نکته دوم: در نوشتن پروپوزال بسیار وسواس باشید. هرچه در پروپوزال بنویسید بایستی در پایان نامه انجام دهید. بنابراین کسی که قرار است فقط پروپوزال را انجام دهد اهمیتی به عاقب کار نمی دهد. مگر اینکه خود بخواهد رساله را انجام دهد و حداقل بخاطر خود دقت بخرج دهد.

هشدار: بدون واسطه کار کنید

برای مشاوره رایگان انجام پایان نامه مهندسی صنایع خود می توانید با ما تماس بگیرید. هدف راهنمایی است. مراحل انجام یک پایان نامه ارشد مهندسی صنایع در زیر شرح داده می شود.

تلفن تماس: ۷۷۹۴-۵۵۵-۰۹۰۳

مشاوره انجام پایان نامه رشته مهندسی صنایع و مقطع کارشناسی ارشد در تبریز ، شیراز ، مشهد ، مازندارن ، گیلان

انجام پروپوزال مهندسی صنایع

همانطور که اشاره شد، پروپوزال مسیر راه را مشخص می کند. بنابراین بایسیتی نکته دوم که در بالا اشاره شد را حتما مد نظر داشته باشید. وگرنه مجبور خواهید شد که موضوع را عوض کنید و شش ماه دیگر منتظر باشید. مراحل انجام یک پروپوزال در سایت های دانشگاه به همراه راهنمایی لازم معمولا موجود است. که معمولا همراه با یک فایل با توضیحات کامل و طبق استاندارد های دانشگاه شما است. پس از آن می پردازیم به مراحل تز مهندسی صنایع.

مشاوره انجام فصل اول پایان نامه

در فصل اول، اگر پروپوزال قوی نوشته باشید، می توانید با استفاده از آن این بخش را بطور کامل پوشش دهید. در این صورت، این مرحله در کمتر از یک روز تکمیل می شود.

مشاوره انجام فصل دوم پایان نامه مهندسی صنایع در شیراز ، اهواز ، مشهد ، تبریز ، مازندران ، گیلان

 

این فصل شامل مرور ادبیات یا ادبیات موضوع می شود. یعنی بایستی آخرین مقالات را مرور کرده و خلاصه ای از آنها را ارائه دهید. معمولا در دو الی سه خط شرح داده می شوند. در پایان هم می توانید یک جدول تهیه کنید و آنها را بر اساس موضوع، سال، مطالعه موردی، روش تحقیق و … مرتب کنید. این جدول به پاورپوینت دفاع پایان نامه کمک می کند. مطالعات را نیز ابتدا از مطالعات خارجی شروع کنید و سپس داخلی. هر کدام باید در یک بخش جداگانه بحث شود.

مشاوره انجام فصل سوم پایان نامه در شیراز ، مشهد ، تبریز ، مازندران ، اهواز ، گیلان

در این فصل، شما به روشی که قرار است بکار ببرید اشاره میکنید. و همچنین در مورد جامعه آماری، مطالعه موردی، روش تحقیق و یا نمونه گیری، پایایی و روایی و ….. . بعلاوه، حتما یک ساختار فلوچارت از مراحل تحقیق را نیز در نظر داشته باشید. در این بخش، اصلا به نتایج عددی اشاره ای نمی شود.

کلیک  انجام پروژه AHP گروهی (100 نمونه) در تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

مشاوره انجام فصل چهار پایان نامه مهندسی صنایع در شیراز ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، مازندران ، گیلان

 

مهمترین بخش پایان نامه می باشد که تمام نتایج عددی و تحلیل نتایج را شامل می شود. هر آنچه که مراحل انجام تحقیق ذکر کرده اید بایستی نتایج عددی آن را در این بخش بیاورید. سعی کنید حتما از نمودارها و شکل های زیبا استفاده کنید. حتما جدول داشته باشید. شاید مهمترین ملاک در نمره دهی یا کم کردن نمره زیبایی پایان نامه شما است. شک نکنید.

مشاوره انجام فصل پنجم یا آخر پایان نامه

در این قسمت، خلاصه ای از آنجه تا حالا در چهار فصل قبل انجام داده اید را در اینجا بحث می کنید. ابتدا با مقدمه ای از موضوع شروع می شود (یک پاراگراف). بعد در مورد ضرورت و اینکه چه مزایایی دارد. سپس در مورد اینکه چرا نتایج آن مهم است. در بخش بعدی در مورد جمع بندی صحبت می کنید. در این بخش خلاصه ای از روش تحقیق و نتایج را می آورید. بیشتر باید نتایج باشد. یعنی در مورد روش تحقیق و اینکه را این روش را انتخاب کردید یک توضیح کوتاه می دهید. سپس خلاصه ای از نتایج را می آورید.

نکته: در این فصل به هیچ وجه از نمودار و شکل استفاده نکنید.

انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی صنایع و اپلای

برای انتخاب موضوع می توانید علاوه بر مشورت با دیگران، پایان نامه های دیگران را مشاهده کنید و هر موضوعی که جذاب بود را انتخاب کنید. قبل از انجام، می توانید با نویسنده آن صحبت کنید. شاید بتواند ایده ای به شما بدهد و بعدا شما را همراهی کند. انتخاب موضوع به عوامل بسیاری بستگی دارد. اگر قصد اپلای دارید، حتما موضوعی انتخاب کنید که هم کاربردی باشد و هم افراد زیادی آن را کار کنند. اگر کاربردی باشد، قطعا پروژه های زیادی وجود دارد که اساتید بتوانند قبول کنند و دانشجو بگیرند. همچنین، اگر اساتید زیادی آن را کار کنند، شما شانس بیشتری برای قبول شدن دارید.

موضوعات راحت و ساده

ساده بودن نسبی است و هیچ موضوعی ساده نیست. اما برخی هستند که سر راست تر هستند و نیاز به انرژی کمتری دارند. بعنوان مثال، موضوعاتی که با روش های تصمیم گیری چند معیاره انجام می شوند بسیار ساده هستند. در این روش ها، شما شما قرار نیست که یک مدل سازی انجام دهید. می دانید که بالاخره کار شما نتیجه می دهد. می دانید که نهایتا، گره کار در چند روز باز می شود.

طرح تحقیقاتی

طرح ها و یا پروژه های تحقیقاتی، شامل پروژه هایی می شوند که شرکت ها تمایل دارند که برخی از مشکلاتشان را با استفاده از تحقیقات علمی رفع کنند. به این صورت که شما برای آن شرکت و مسئله مربوطه یک پروپوزال می نویسید و در صورت موافقت شرکت، می توانید ادامه دهید. بعد از دفاع، مبلغی به عنوان هزینه پروژه به شما پرداخت خواهد شد. بدیهی است که این طرح ها به دانشگاه مربوط نمی شود. و دانشگاه هزینه به شما پرداخت نمی کند. پس شما بایستی ابتدا شرکت و یا سازمانی که قرار است به شما پروژه دهد را پیدا کنید و بعد کار خود را پیش ببرید. پروپوزالی که برای شرکت مینویسید لزوما همانی نیست که برای دانشگاه بایستی ارائه دهید. در واقع، شرکت به دنبال حل مشکل خود است و خود را درگیر بحث دانشگاه نمی کند.

مهندسان صنایع

اطلاعات شغلی ، حقوق و تحصیلات

آنها چه می کنند: مهندسان صنایع برای ساختن یک محصول یا ارائه خدمات، سیستم های کارآمد طراحی می کنند که کارگران ، ماشین ها ، مواد ، اطلاعات و انرژی را ادغام می کند.

محیط کار: بسته به وظایفشان ، مهندسان صنایع یا در دفاتر کار می کنند یا در سازمان هایی که می خواهند بهبود ببخشند. به عنوان مثال ، هنگام مشاهده مشکلات ، آنها ممکن است اطلاعات مورد نیاز در مورد حل یک مشکل و یا مسئله را جم آوری کنند. هنگام حل مشکلات، آنها ممکن است در یک دفتر کنار یک کامپیوتر باشند و داده هایی که خود یا دیگران جمع آوری کرده اند را بررسی کنند.

چگونه می توان یک مهندس صنایع شد: مهندسان صنایع به یک لیسانس ، معمولاً در مهندسی صنایع نیاز دارند. اما بسیاری از مهندسان صنایع دارای مدرک هایی در مهندسی مکانیک ، مهندسی برق ، مهندسی تولید ، فناوری مهندسی صنایع یا مهندسی عمومی دارند.

حقوق و دستمزد: دستمزد متوسط ​​سالانه مهندسان صنایع ۸۷۰۴۰ دلار است.

چشم انداز شغلی: پیش بینی می شود که اشتغال مهندسین صنعتی طی ده سال آینده ۸ درصد رشد کند ، سریع تر از میانگین برای همه مشاغل. شرکت ها در مهندسی صنایع مختلف به دنبال راه های جدیدی برای تأمین هزینه و بهبود کارآیی هستند.

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت در شیراز

شهر شیراز شامل ۳۰ دانشگاه و مرکز علمی می باشد که روی هم تعداد ۳۸ ژورنال علمی و تخصصی را پشتیبانی می کنند. در بین این ژورنالها، تعداد ۵۳ شماره به ثبت رسیده است. از دیگر موفقیت های علمی شهر شیراز می توان به میزبانی ۷۱ هماییش علمی و تخصصی و ۳۳۰ سخنرانی علمی اشاره کرد. مقالات منشر شده شامل ۷۵۸۹ عدد که تعداد ۳۰۳۹ مقاله ژورنالی و ۲۳۶۰۶ مقاله کنفرانسی در همایش های مختلف به چاپ رسیده است. تعداد دانشجویان در شهر شیراز در سال ۱۳۹۷ برابر با ۶۵۰۸۴ نفر بوده است که این مرکز دارای ۳۲۷۸ استاد عضو هیئت علمی است. رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۰  با  هدف تامین نیازهای بازار کار و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. اما هم اکنون این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی و ارشد در رشته مهندسی صنایع مشغول به تحصیل هستند. برای مشاهده پایان نامه مهندسی صنایع دانشگاه شیراز میتوانید اینجا کلیک کنید. گرایش های که در این دانشگاه تدریس می شود بهینه سازی سیتم ها می باشد. هدف این مرکز، تحصیل دانش جویان مطابق با نیازهای صنعت در کشور است. اعضای هیئت‌علمی این دانشکده در زمینه‌های مختلف نظیر  مدیریت زنجیره تامین و لجستیک، مدیریت سیستم‌های سلامت، مدیریت و کنترل پروژه، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و مدل‌سازی اقتصادی، برنامه‌ریزی تولید و شبیه‌سازی سیستم‌ها فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی صنایع می‌توانند در انواع فعالیت‌های شغلی نظیر تولید، خدمات، حمل و نقل، سیستم‌های بهداشت و درمان، سیستم‌های مالی و انرژی فعالیت نمایند.

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *