آموزش روش anp فازی
author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

آموزش روش ANP فازی در اکسل (FANP) فیلم

برای اولین بار در فضای مجازی


مدرس:اسماعیل رضایی
پارت اول:مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره
پارت دوم:طراحی پرسشنامه
پارت سوم:ادغام پرسشنامه
پارت چهارم:محاسبه نرخ ناسازگاری(روش بردار ویژه)
پارت پنجم:تئوری آموزش روش ANP فازی
پارت ششم:آموزش تکنیک چانگ برای محاسبه اوزان جداول مقایسات زوجی
پارت هفتم:پیاده سازی چانگ در اکسل همراه با نمونه فایل
پارت هشتم:آموزش نرم افزار سوپر دسیژن همراه با فایل نرم افزار


دانلود آموزش

آموزش روش anp فازی در اکسل با فیلم. امکان انجام روش anp فازی در اکسل وجود دارد. با ما باشید تا در این آموزش نحوه حل یک مسئله تحلیل شبکه ای anp فازی را فرا بگیرید. قبل از شروع، لازم است بدانید که در روش تحلیل شبکه ای فازی، جدول مقایسات زوجی فازی داریم که وزن آن با استفاده از روش آنالیز توسعه ای چانگ (یا تحلیل توسعه ای چانگ) بدست می آید. پس از بدست آوردن اوزان، همانند anp در نرم افزار سوپر دسیژن و با تشکیل سوپر ماتریس می توان اوزان گزینه ها را بدست آورد. گام های این روش به ترتیب در زیر تشریح می شوند.آموزش روش anp فازی همراه با مثال و فیلم

آموزش روش anp فازی همراه با مثال و فیلم

پیش‌نمایش تغییرات(در یک برگهٔ جدید باز می‌شود)

شناسایی معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها

می توانید با مصاحبه و یا مطالعه مقالات گذشته به عوامل اثرگذار در مسئله خوددست پیدا کنید. در واقع، در این مرحله بایستی کشف کنید که چه عواملی وجود دارند که بر انتخاب گزینه های شما و یا اولویت بندی آنها اثرگذار هستند.

تشکیل ساختار شبکه ای روش anp

ابتدا ساختار سلسله مراتبی را تشکیل دهید. سپس در بین عوامل، بررسی کنید که آیا تغییر (چه افزایش و چه کاهش) آن عامل باعث تغییری (چه افزایش و چه کاهش) عامل دیگر می شود؟. مهم نیست که افزایش یکی باعث کاهش شود یا افزایش. مهم این است که تغییر یکی باعث تغییر دیگری شود. همچنین، ضرورتی ندارد که ارتباطات درونی یا وابستگی ها لزوما درون یک خوشه یا کلاستر باشند. می توانند هر عاملی در هر خوشه ای به عامل دیگر در خوشه های دیگر وابسته باشد. با ایجاد ارتباطات درونی، می توان به ساختار شبکه ای رسید.

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی anp فازی

برای تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، دو دسته ماتریس وجود دارد. یکی ماتریس مقایسات زوجی مستقیمی که بین عوامل وجود دارد. مانند معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها. و دیگری ماتریس مثایسات زوجی بین آنهایی که ارتباط درونی دارند. سوالات مربوط به این دو دسته از جدول های مقایسات زوجی متفاوت است.

تهیه پرسشنامه جدول مقایسات زوجی در anp فازی

قبل از مطرح کردن سوالات، ابتدا بایستی مقیاس کلامی و فازی مقایسات تعیین گردد. برای مقایسات، مقیاس های مختلفی وجود دارد. سعی کنید از هر مقیاسی که استفاده کردید حتما رفرنس آن را بگذارید. و همچنین، افراد مختلفی از آن استفاده کرده باشند. یکی از پراستفاده ترین مقیاس های anp فازی را در زیر مشاهده می کنید.

عدد قطعیعدد فازی مثلثیمقیاس کلامی
۱(۱,۱,۲)ارجحیت یکسان، ارجحتر
۲(۱,۲,۳)
۳(۲,۳,۴)کمی مهمتر، ارجحتر
۴(۳,۴,۵)
۵(۴,۵,۶)مهمتر، ارجحتر
۶(۵,۶,۷)
۷(۶,۷,۸)نسبتا مهمتر، ارجحتر
۸(۷,۸,۹)
۹(۸,۹,۱۱)خیلی ممهمتر، ارجحتر

اعداد خانه های خالی مربوط به نسبت بینابین می شوند. اگر می توانید تعریفی برای آن ها بنویسید، می توانید جای آنها یک عبارت بنویسید. در غیر اینصورت می توانید در پرسشنامه ذکر کنید که اگر نظری بین دو مقیاس کلامی بود می توانند آن عدد زوج را انتخاب کنند.

آموزش طرح پرسشنامه روش anp فازی

برای معیارها، زیرمعیارها، و گزینه ها می توانید سوالات را بصورت زیر مطرح کنید.

“از میان دو معیار الف و ب کدامیک ارجحتر است و به چه میزان نسبت به دیگر معیار ارجحیت دارد؟”

در پایین آن یک طیف از ۱ تا ۹ قرار دهید که هم کارشناس و یاخبره بتواند عامل مرجح را انتخاب کند و هم میزان ارجحیت آن را. مانند:

مشخصه “الف”۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹مشخصه “ب”

بطوریکه سمت چپ عدد یک یعنی ب مهمتر است و انتخاب اعداد سمت راست یک یعنی الف مهمتر است.

نحوه طرح سوالات ارتباطات درونی

در این قسمت باید پرسیده شود که از بین دو عامل الف و ب کدامیک نسبت به عامل ج (عاملی که هر دوی الف و ب نسبت به آن وابسته هستند) بیشتر وابسته است و به چه میزان. برای این مقایسه نیز از طیف زیر استفاده می شود.

مشخصه “الف”۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹مشخصه “ب”

نکته ضروری در پرسشنامه anp فازی

حتما بایستی تصمیم گیرنده و یا خبره را توجیح کنید که این اعداد متناظر با چه مقیاس کلامی هستند. در واقع، آنها بر اساس مقیاس کلامی خود نظر می دهند و سپس عدد متناظر آن را در طیف علامت میزنند. پس، حتما بایستی آنها را توجیه کنید. و مطمئن باشید که آنها مسئله را کامل فهمیده اند.

پر کردن ماتریس مقایسات زوجی

در این قسمت نیز ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از نظرات استخراج شده از پرسشنامه ها پر می شوند. تا در مرحله بعد وزن آنها بدست آید.

محاسبه وزن جدول مقایسات زوجی anp فازی

همانطور که بیان شد، وزن جدول مقایسات زوجی بر اساس روش تحلیل توسعه ای چانگ بدست می آید. این روش در این دو بخش با عناوین تحلیل توسعه ای چانگ و روش ahp فازی بطور مفصل شرح داده شده است.

تشکیل سوپر ماتریس در روش anp

سوپر ماتریس از از کنار هم قرار دادن اوزان بدست می آید. در واقع، تمامی عناصر از معیار گرفته تا گزینه ها، آنها بترتیب از بالا به پایین در کنار یک ماتریس نوشته می شوند. همچنین این عناصر را در بالای ستون ها نیز تکرار می کنیم. مانند یک ماتریس مقایسات زوجی. سپس اوزان بدست آمده از هر جدول مقایسات زوجی نسبت به هر عامل (در ستون) را در ماتریس قرار میدهیم. سایر سلولها نیز صفر می شوند.

محاسبه وزن در سوپر ماتریس anp

برای بدست آوردن وزن گزینه ها با استفاده از سوپر ماتریس، بایستی آن را به توان های فرد رساند تا زمانی که دو توان فرد متوالی یکسان شد. یعنی در دو توان فرد متوالی نتایج دو سوپر ماتریس یکسان شود.

کلیک  آموزش روش مورا در اکسل (MOORA in EXCEL) فیلم

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *