author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

آموزش روش ویکور در اکسل (VIKOR) فیلم

برای اولین بار در فضای مجازی


مدرس:اسماعیل رضایی
پارت اول:مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره
پارت دوم:طراحی پرسشنامه
پارت سوم:ادغام پرسشنامه
پارت چهارم:محاسبه نرخ ناسازگاری(روش بردار ویژه)
پارت پنجم:تئوری آموزش روش ویکور
پارت ششم:پیاده سازی روش ویکور در اکسل


قیمت بدون تخفیف این محصول ۸۰ هزار تومان است

۳۵,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه ها