آموزش روش ویکور

آموزش روش ویکور در اکسل (VIKOR) فیلم برای اولین بار در فضای مجازی مدرس: اسماعیل رضایی پارت اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری چ ...

ادامه مطلب

آموزش روش تاپسیس

آموزش روش تاپسیس در اکسل (TOPSIS) فیلم برای اولین بار در فضای مجازی مدرس: اسماعیل رضایی پارت اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری ...

ادامه مطلب