وزن دهی به روش ahp

وزن دهی به روش ahp بر اساس تکنیک بردار ویژه یا لاگرانژ انجام میشود. ابتدا جدولهای مقایسات زوجی تشکیل می‌شود و پس از آن ا ...

ادامه مطلب

کاربرد روش ahp

کاربرد روش ahp بسیار گسترده است. کاربردهای این تکنیک را می توان در علوم مختلف دید. در واقع هر جا که نیاز به رتبه بندی چن ...

ادامه مطلب

خروجی ahp چیست

خروجی AHP بستگی به نوع مسئله دارد. اگر هدف رتبه بندی گزینه ها باشد آنگاه خروجی این روش وزن های نرمال شده برای هر یک از گ ...

ادامه مطلب