دسته: دسته‌بندی نشده

نمونه مثال AHP باداده ها-توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها 0

نمونه مثال AHP باداده ها-توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها

نمونه مثال AHP باداده ها-توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها توضیحات شناسایی روش های مناسب برای تصمیم گیری، یکی از دغدغه های مهم...

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP 0

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP توضیحات سیستم های مخابراتی (سانترال) به لحاظ نقش ارتباطی آن ها در سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردارند علاوه...

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سایت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال 1 فازي AHP عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش 0

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سایت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال 1 فازي AHP عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سايت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش AHP توضیحات یکی از فنونی که به مدد بهره گیری...

تماس با شریف نگار از طریق واتس اپ
ارسال با واتس اپ
Distance Learning and Research Group of SharifNegar