author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

AHP مخفف عبارت analytical hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. این روش معروفترین تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه و چند معیاره است. این رویکرد کاملترین روش MCDM در زمانی است که بین عوامل ارتباط درونی وجود ندارد. قدمهای این تکنیک عبارت اند از

تشکیل ساختار سلسله مراتبی

تشکیل جدول مقایسات زوجی

تعیین مقدار ناسازگاری

محاسبه اوزان

تشکیل ماتریس تصمیم

ضرب ماتریس های تصمیم

سلسله مراتبی بودن به معنی از بالا به پایین بود است که اوزان از بالا به پایین در زیرشاخه های خود ضرب می شوند. اگر بخواهیم موقعیت روش ای اچ پی در تصمیم گیری چند معیاره را در نظر بگیریم می توان گفت که تصمیم گیری چند معیاره به دست تکنیکهای اطلاق می شود که می توانند همزمان چندین عامل را در نظر بگیرند. تصمیم گیری چند معیاره خود به دو بخش تصمیم گیری چند هدفه و تصمیم گیری چند شاخصه تقسیم می شود. روش ahp زیر مجموعه روش های تصمیم گیری چند شاخصه تعریف می شود چرا که در این تکنیک ها امکان در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی وجود دارد.

طریقه محاسبه وزن در تکنیک AHP به این صورت است که وزن معیارها در وزن زیرمعیار ضرب می شود. این اوزان  نیز در وزن گزینه‌ها ضرب می‌شود.  نتیجه نهایی، اوزانن گزینه ها را نشان می‌دهد که بر اساس آنها می توان در مورد آنها قضاوت کرد.

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *