author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

وزن دهی به روش ahp بر اساس تکنیک بردار ویژه یا لاگرانژ انجام میشود. ابتدا جدولهای مقایسات زوجی تشکیل می‌شود و پس از آن اوزان هر جدول مقایسات زوجی بر اساس تکنیک بردار ویژه محاسبه می شود.  همچنین مقدار ناسازگاری در تکنیک بردار ویژه قابل محاسبه است. ابتدا  مقدار ناسازگاری به دست می آید اگر این مقدار کمتر از یک دهم باشد جدول مقایسه زوجی مورد تایید است. در غیر این صورت جدول مقایسه زوجی ارجاع داده می‌شود تا سوالات آن مجدداً پر شود. این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که جدول  مقایسات زوجی دارای مقدار ناسازگاری کمتر از یک دهم باشد.  پس از وزن دهی در روش ahp به جدول های مقایسات زوجی، آنها در یک ماتریس دیگر قرار داده می‌شوند که به آن ماتریس تصمیم می گویند. برای معیارها ماتریس تصمیم همان بردار ستونی اوزان معیارها است. اما برای زیر معیار ها ماتریس تصمیم عبارت است از اوزان زیر معیارها نسبت به هر معیار. همچنین برای گزینه ها ماتریس تصمیم به معنی وزن دهی به گزین ها در روش یک بین نسبت به زیر معیار ها است.  این اوزان به صورت ستونی در کنار یکدیگر قرار داده می شوند تا ماتریس تصمیم را تشکیل دهند. در نهایت ماتریس های تصمیم در یکدیگر ضرب می شوند و اوزان نهایی و تجمعی گزینه‌ها به دست آید.

 

فیلم کامل آموزش روش AHP

این آموزش در چند پارت تهیه شده است که کاملترین آموزشی است که تا به حال درفضای مجازی وجود دارد.


برای تهیه آموزش روش AHP، تمامی آموزش های موجود در دیگر منابع و وبسایت ها مشاهده شده است تا بتوان نقاط ضعف آنها در این پکیج مرتفع شود و جامعترین پکیج ارائه شود. مشاهده سر فصل ها و دانلود

کلیک  مزایا و معایب روش ahp

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *