author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

نمونه مثال AHP با داده ها-پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل AHP

زمین لغزش یکی از پدیده های طبیعی است که در تحول و فرسایش شکل های زمین مشارکت دارد این پدیده زمانی که جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند به حادثه خطرناکی تبدیل شود که موجب خسارت جانی و مالی و از جمله تخریب منابع طبیعی، خطوط راه آهنفبسته شدن طونل ها، شکسته شدن سد ها و تخریب دکل های برق و مواردی از این قبیل می شود در این پژوهش به پهنه بندی خطر زمین لغزش روستای دره گز قلندران با استفاده از مدل AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته شده است شیب،جهت شیب،ارتفاع،کاربری زمین،توپوگرافی،میزان بارش به عنوان پارامترهای اصلی و موثر در پهنه بندی زمین لغزش حوضه مورد نظر انتخاب شده اند.

پس از تهیه لایه داده ها با استفاده از پارامترهای فوق برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش از مدل وزن دهی و تحلیل رابطه ی AHP در نرم از ARC GIS استفاده شد.نتایج بدست آمده از مدل وزن دهی AHP و تطبیق آن با لغزش های روی داده در حوضه مورد نظر بیانگر آن است که پارامتر حساسیت سازندها به فرسایش با بیشترین وزن (0/219) و کاربری اراضی (0/052) کمترین وزن به دست آورند و سایر شاخص ها به ترتیب شامل بارش،ارتفاع است و کمترین وزن متعلق به لایه آبراه ها می باشد. پس از هم پوشانی لایه ها نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در 4 گروه بسیار زیاد ، زیاد،متوسط، کم ،خیلی کم تهیه شد.

عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش

زندگی بشر از ابتدا همواره دست خوش تهدید و یا خطراتی از نوع طبیعی (زلزه،سیل و اتش سوزی)یا مصنوعی (جنگ) بوده است. در میان این عوامل خطرزا،زلزه همواره جزء سوانحی با بالاترین تعداد تلفات بوده و طبق آمار 6 درصد تلفات انسانی ناشی از آن بوده است. یک واقعیت اساسی در مورد این سوانح این است که در مواجهه با چنین سوانحی در لحظه وقوع کار چندانی نمی توان انجام داد،در حالی که آثار آن ها را با برنامه ریزی از قبل می توان خنثی کرد یا به حداقل رساند. از عواملی که باعث آسیب پذیری منابع طبیعی می شوند یکی زمین لغزه ها می باشند.

آن ها میتوانند باعث تخریب جنگل ها،مراتع،اراضی زراعی،مسدود نمودن رودخانه ها و تشکیل سد های طبیعی یا تغییر مسیر آن ها ،تشدید اثر عوامل فرساینده در اثر به هم زدن استحکام طبیعی زمین و افزایش میزان رسوب در پشت سد ها و دریاچه های طبیعی،سر ریز آب در دامنه های ساحلی دریاچه های طبیعی و دریاچه های پشت سد ها آسیب رساندن به سازه های اجرا شده به منظور طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری در محل های وقوع زمین لغزه بگردند.

 

معیار هاضریب تاثیر گذاری
حساسیت سازندهای زمین شناسی به فرسایش0/219
کاربری اراضی0/173
خاک0/159
شیب0/063
میزان بارش0/111
جهت شیب0/950
ارتفاع0/052

زیر مقایسه زوجی و امتیاز محاسبه شده برای هر معیار

 

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *