author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

توضیحات

سیستم های مخابراتی (سانترال) به لحاظ نقش ارتباطی آن ها در سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردارند علاوه بر این،لنتخاب فروشنده یک سیستم مخابراتی یک مساله گروهی و تصمیمی چند معیاره است فرآیند تصمیم گیری گروهی می تواند از طریق رویکردی سیستماتیک و منطقی برای ارزیابی گزینه ها و بر اساس نظرات چند نفر از حوزه های مختلف بهبود یابد AHP میتواند در مشارکت تصمیم گیرندگان با اهداف متفاوت برای رسیدن به تصمیمی آگاهانه مفید باشد در این مقاله مدلی بر اساس AHP،برای آزمون امکان پذیری این مدل در انتخاب یک فروشنده سیستم های مخابراتی،یک مطالعه موردی واقعی صورت گرفت استفاده از مدل مورد نظر در این مطالعه موردی انجام شده است نشان می دهد که AHP می تواند برای بهبود تصمیم گیری گروهی در انتخاب فروشنده مورد استفاده قرار گیرد و زمان تصمیم گیری را کاهش دهد,

روش های انتخاب فروشنده

تعداد زیادی از مطالعات صرف بررسی روش های انتخاب فروشنده شده است , نتیجه مشترک این مطالعات نشان دهنده ماهیت چند هدفه تصمیمات انتخاب تامین کننده است [16]،[18]،[12]،[8],وبر و همکاران [25] رویکردهای کمی را برای مساله انتخاب فروشنده بررسی کردند,بر اساس این مطالعه مدل های وزن دهی خطی،مدل های برنامه ریزی ریاضی و رویکرد های آماری،شیوه هایی بودند که بیشتر بکار گرفته شده بودند,رویکرد AHP فازی نیز توسط چند نویسنده به کار گرفته شده است [27]و[15],

وبر و کرنت [26] یک رویکرد برنامه ریزی چند هدفه برای کمک به مدیران خرید در تصمیمات انتخاب فروشنده ارائه کردند, قدسی پور و اوبراین [12] تلفیقی از یک فرآیند سلسله مراتبی تحلیل و مدل برنامه ریزی خطی را در انتخاب بهترین تامین کننده استفاده کردند بور و همکاران [8] روش های تصمیم گیری ارئه شده در ادبیات فرآیند انتخاب تامین کننده را بررسی کردند آنها نشان دادند که روش های مناسبی از تحقیق در عملیات همانند تحلیل پوششی داده ها (DEA)،رویکردهای هزینه کل،برنامه ریزی خطیفمدل های وزن دهی خطی،روش های آماری مدل های هوش مصنوعیدر ادبیات خرید استفاده شده اند,

شاخص های اصلیزیر شاخص ها
شاخص های هزینه1- هزینه خرید
2- هزینه نگهداری
شاخص های فنی1- ظرفیت سیستم
2- پایایی/دسترسی پذیری سیستم
3- قابلیتبکارگیری با سایر سیستم ها
4- حجم فیزیکی دستگاه
شاخص های عملیاتی1- سهولت عملیات
2- قابلیت های تشخیص نقص
3- انعطاف در صورت حساب دهی
4- ویزگی های امنیتی سیستم
شاخص های فروشنده1- مدت زمان تحویل
2- خدمات پس از فروش
3- تخصص تامین کننده
4- شهرت فروشنده

معیار های نهایی انتخاب یک سیستم مخابراتی

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

مدل AHP انتخاب یک سیستم مخابراتی

رتبهمعیار
1خدمات پس از فروش
2پایایی/دسترسی پذیری
3قابلیت بکارگیری با سایر سیستم ها
4تخصص تامین کننده
5هزینه خرید
6حجم فیزیکی دستگاه
7ظرفیت سیستم
8هزینه نگهداری
9ویژگی های امنیتی سیستم
10مدت زمان تحویل
11شهرت فروشنده
12قابلیت های تشخیص نقص
13سهولت عملیات
14انعطاف در صورت حساب دهی

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *