author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سايت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش AHP

توضیحات

یکی از فنونی که به مدد بهره گیری از مزیت های جدید دانش مدیریت در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است،تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه است که در سازمان های دانش محور امروز می تواند به شکل گسترده مورد استفاده قرار گیرد.در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از رهیافت AHP فازی یکی ازمشکلات پیش روی سازمان بنادر و کشتیرانی با نتخاب بهترین سایت برای استقرار اسکله بندر بوشهر حل شود. در این پژوهش با توجه به چند معیار مشخص به بررسی گزینه های(سایت های)گوناگون پرداخته می شود که برای انتقال عملیات بندری شناورهای سبک در نظر گرفته شده اند.هدف اصلی این پژوهش،تعیین بهترین سایت برای استقرار اسکله تجاری در بندر بوشهر است.

روش تحقیق از نوع میدانی-پیمایشی است و از ابزارهایی مانند مصاحبه با دست اندرکاران،مدیران ارشد،کارشناسان اجرایی سازمان بنادر و کشتیرانی و مشاهده مستقیم وضعیت استقرار گزینه های(سایت های)مورد بررسی،استفاده شده است.در ادامه با بکارگیری رهیافت AHP فازی نتیجه گیری می شود که سایت شماره یک مناسب تر از گزینه های(سایت های)پیشنهادی دیگر برای استقرار اسکله جدید بوشهر است.

مقدمه

در این برهه از زمان برای رویارویی با پدیده عدم اطمینایی،بهتر است سازمان ها به عواملی فراتر از هزینه ها یا مزیت های خود نگاه کنند.امروزه عواملی مانند سرعت،کیفیت و انعطاف پذیری به عنوان ابزارهایی برای  پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و گوگاگون مشتریان و بازارها مطرح می شوند.هم زمان با شروع این قرن،فشارهای وارده بر سازمان ها در زمینه های گوناگون در حال افزایش است تا به هر شکل ممکن کارایی عملیاتی خود را بهبود بخشیده و در جهت دستیابی به توان رقابتی بهتر و در عین حال عملکرد مناسب تر کسب و کار،گام بردارند(کاسارادا و راندیلنی،1998). چنین فشارهایی مواردی از قبیل رقابت در زمینه ی محصولات خارجی،معرفی محصولات جدید به رقبا،کوتاه تر شدن چرخه عمر محصولات،بروز تغییرات پیش بینی نشده در رفتارهای مشتریان و پیشرفت های موجود در عرصه فناوری های تولید و اطلاعات را نیز در بر میگیرد.

نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سایت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال 1 فازي AHP عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش
تعريف معيارهاي مورد استفاده در مدل عملياتي AHP
نمونه مثال AHP با داده ها-انتخاب سایت مناسب براي اسكله بندربوشهر به منظور انتقال 1 فازي AHP عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سبك با استفاده از روش
مدل عملياتي تحليل سلسله مراتبي ب هكار رفته در اين پژوهش

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *