شریف نگار وبسایت فیلم آموزشی دانشگاهی

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات دانلود محصولات:

محصولات رایگان و غیر رایگان شریف نگار مجاز به انتشار نمی باشند.

در صورت عدم رضایت کاربر از محصولات، هزینه محصول برگشت داده خواهد شد.

 

0