Rate this post

وبسایت شریف نگار با هدف ارائه محصولات و خدمات آموزشی دانشگاهی در سال 1397 توسط آقای اسماعیل رضایی تاسیس گردید. هم اکنون در شریف نگار آموزش های مختلف در رشته مهندسی صنایع و مدیریت ارائه می شود. همچنین، دوره های آموزشی آنلاین مقاله نویسی نیز توسط شریف نگار برگزار می شود.