تعداد پرسشنامه در روش ahp – anp – تاپسیس – mcdm – آنلاین

تعداد پرسشنامه در روش ahp

تعداد پرسشنامه در روش ahp می تواند بین 1 پرسشنامه تا حتی چندصدتا باشد. این تعدا به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

در مباحث مدیریتی معمولا تعداد پرسشنامه ها از فرمول کوکران بدست می آید. در این فرمول بر اساس اندازه جامعه، تعداد نمونه که همان تعداد پرسشنامه ها هستند تعیین می شود. بنابراین در روش ahp نیز انتظار می رود که تعداد پرسشنامه های ahp از این فرمول بدست آید. اما از آنجا که تصمیم گیرندگان در روش ahp کارشناسان و خبرگان هستند که تعدادشان انگشت شمار است، بنابراین طبق فرمول کوکران معمولا برای مسئله ahp باید تقریبا همه را در نظر گرفت مگر در مواقعی که تعداد جامعه بالا باشد.

دقت کنید، اگر جامعه آماری شما زیر 28 نفر باشد باید همه را در نظر بگیرید. این قانون است و شما بایستی از قانون تبعیت کنید. اینکه در مقالات تعداد کمتر از 10 تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شود بخاطر این است که تعداد کل خبرگان (جامعه آماری) این تعداد است.

 

 

برای بهبود کیفیت مطالب به رای شما نیاز داریم
[Total: 1 Average: 5]
شریف نگار

حوزه فعالیت بهینه سازی و ملسازی ریاضی شامل مباحت تصمیم گیری چند معیاره، نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان، تحلیل پوششی داده ها و زنجیره تامین.

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0
  تماس با شریف نگار از طریق واتس اپ
  ارسال با واتس اپ