author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

فایل ورد گام های روش ahp در انتهای نوشته

3- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت‌بندي راهكارها مطرح است،‌ چند سالي است كه روشهاي ²تصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «MADM» اهمیت ویژه­ای پیدا كرده‌اند. در اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي در دهه 1970 ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس اثرات متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد.

فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم­گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم­گيري روبروست مي‌تواند بکار برده شود. معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر اساس مقايسات زوجي است. تصميم­گيرنده با فرآهم آوردن ساختار سلسله مراتبي آغاز مي‌كند. ساختار سلسله مراتب، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم­گیری را نشان مي‌دهد. سپس ماتریس مقايسات زوجي تشکیل می­شود. اين مقايسات، وزن هر يك از فاكتورها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. پس از بدست آمدن اوزان معیارها، اوزن گزینه­ها نسبت به معیارها بدست آمده و ماتریس تصمیم گزینه­ها تشکیل می­شود. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله مراتبي به گونه‌اي ماتريسهاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي‌سازد كه تصميم بهينه حاصل آيد.

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *